Read Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก by Plato Free Online


Ebook Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก by Plato read! Book Title: Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก
The author of the book: Plato
Edition: สำนักพิมพ์สามัญชน
Date of issue: March 2014
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 35.77 MB
City - Country: No data
Loaded: 2143 times
Reader ratings: 4.3

Read full description of the books:



Rating: 2* of five, all for Aristophanes's way trippy remix of the Book of Genesis

While perusing a review of Death in Venice (dreadful tale, yet another fag-must-die-rather-than-love piece of normative propaganda) written by my good friend Stephen, he expressed a desire to read The Symposium before he eventually re-reads this crapulous homophobic maundering deathless work of art. As I have read The Symposium with less than stellar results, I warned him off. Well, see below for what happened next.

Stephen wrote: "Damn...can you do a quick cliff notes summary or maybe a video lecture? I would much rather take advantage of your previous suffering than have to duplicate it."

THE SYMPOSIUM

So this boring poet dude wins some big-ass prize and has a few buds over for a binge. They're all lying around together on couches, which is as promising a start to a story as I can think of, when the boys decide to stay sober (boo!) and debate the Nature of Luuuv.

Phaedrus (subject of a previous Socratic dialogue by Plato) gives a nice little speech, dry as a popcorn fart, about how Love is the oldest of the gods, and Achilles was younger than Patroclus, and Alcestis died of love for her husband, and some other stuff I don't remember because I was drifting off, and so I got up to see if I would stay awake better on the patio. It was a little nippy that day.

So next up is the lawyer. I know, right? Ask a lawyer to talk about love! Like asking a priest to talk about honor, or a politician to talk about common decency! So he pontificates about pederasty for a while, which made me uncomfortable, so I got up to get some coffee. I may have stopped by the brandy bottle on the way back out, I can't recall.

So after the lawyer tells us when *exactly* it's okay for a grown man to pork a teenager, the doctor chimes in that luuuuuv is the drug, it's everything, man, the whole uuuuuuuniiiiiveeeeeeeeeerse is luuuuv. Who knew they had hippies in those days? I needed more brandy, I mean coffee!, and the text of my ancient Penguin paperback was getting smaller and smaller for some reason, so I went to look for the brandy get the magnifying glass so I could see the footnotes.

Then comes Aristophanes. Now seriously, this is a good bit. Aristophanes, in Plato's world, tells us why we feel whole, complete, when we're with our true love: Once upon a time, we were all two-bodied and two-souled beings, all male, all female, or hermaphroditic. When these conjoined twins fell into disfavor, Zeus cleaved them apart, and for all eternity to come, those souls will wander the earth seeking the other half torn from us.

Now being Aristophanes, Plato plays it for laughs, but this is really the heart of the piece. Plato quite clearly thought this one through, in terms of what makes us humans want and need love. It's a bizarre version of Genesis, don'cha think?

So there I was glazed over with brandy-fog admiration for the imagination of this ancient Greek boybanger, and I was about to give up and pass out take my contemplations indoors when the wind, riffling the pages a bit, caused me to light on an interesting line. I continued with the host's speech.

Now really...is there anything on this wide green earth more boring than listening to a poet bloviate? Especially about luuuuv? Blah blah noble blah blah youthful yakkity blah brave *snore*

Then it's Socrates's turn, and I was hoping Plato gave him some good zingers to make up for the tedium of the preceding sixteen years of my life. I mean, the previous speech. It was a little bit hard to hold the magnifying glass, for some reason, and it kept getting in the way of the brandy bottle. I mean, coffee thermos! COFFEE THERMOS.

I'm not all the way sure what Plato had Socrates say, but it wasn't riveting lemme tell ya what. I woke up, I mean came to, ummm that is I resumed full attention when the major studmuffin and hawttie Alcibiades comes in, late and drunk (!), and proceeds to pour out his unrequited lust for (older, uglier) Socrates. He really gets into the nitty-gritty here, talking about worming his way into the old dude's bed and *still* Socrastupid won't play hide the salami.

Various noises of incredulity and derision were heard to come from my mouth, I feel sure, though I was a little muzzy by that time, and it is about this point that the brandy bottle COFFEE THERMOS slid to the ground and needed picking up. As I leaned to do so, I remember thinking how lovely and soft the bricks looked.

When I woke up under the glass table top, the goddamned magnifying glass had set what remains of the hair on top of my head on fire.

The moral of the story is, reading The Symposium should never be undertaken while outdoors.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.


Download Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF
Download Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก ERUB Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF
Download Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก DOC Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF
Download Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก TXT Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF



Read information about the author

Ebook Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก read Online! (Greek: Πλάτων) (Arabic: Platón, Platone)
Plato is a Classical Greek philosopher, mathematician, student of Socrates, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the Western world. Along with his mentor, Socrates, and his student, Aristotle, Plato helped to lay the foundations of Western philosophy and science.

Plato is one of the most important Western philosophers, exerting influence on virtually every figure in philosophy after him. His dialogue The Republic is known as the first comprehensive work on political philosophy. Plato also contributed foundationally to ethics, metaphysics, and epistemology. His student, Aristotle, is also an extremely influential philosopher and the tutor of Alexander the Great of Macedonia.


Reviews of the Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก


HARRY

Why do they ask for a phone?

WILLIAM

Why do I need to drive a phone number?

GRACIE

Why do you ask me to drive a phone?

MASON

This needs to be read to each

HANNAH

The most cool book




Add a comment




Download EBOOK Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก by Plato Online free

PDF: symposium-.pdf Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก PDF
ERUB: symposium-.epub Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก ERUB
DOC: symposium-.doc Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก DOC
TXT: symposium-.txt Symposium ปรัชญาความรัก สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก TXT